OFERTA

Formy współpracy projektowej:

 

-  Porada architekta wnętrz na zasadzie doboru kolorów i wskazania, właściwego i zgodnego ze sztuką zawodu, rozwiązania urządzenia wnętrza.

-  Wykonanie projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrza.

-  Wykonanie wizualizacji w formie zdjęć w perspektywie, wykonanych w programie komputerowym.

-  Wykonanie projektu wykonawczego z niezbędnymi rzutami i rysunkami oraz doborem wyposażenia i wskazaniem miejsca zakupu wybranych elementów wyposażenia.

-  Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas wykonywanych prac przy realizacji projektu – usługa dodatkowa.